Make Sure You Click And Join Nuffnang To Get More Traffic To Your Blog...!!!

Wednesday, November 1, 2017

Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan

TINJAUAN PROGRAM

Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan direka untuk menghasilkan graduan yang berwibawa di bidang Pengurusan Maklumat Kesihatan dan Perubatan khususnya dalam fungsi Penyakit dan Prosedur Pengkodean dalam Sistem Kes-Camp berdasarkan Klasifikasi Antarabangsa Penyakit (ICD10) untuk menyokong dan melengkapi dinamik keperluan perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Pada asasnya, Pengendalian Maklumat Kesihatan adalah amalan memperoleh, menganalisis, dan melindungi maklumat perubatan digital yang penting untuk menyediakan penjagaan pesakit yang berkualiti dan peruntukan sumber yang optimum. Ini adalah kombinasi perniagaan, sains dan teknologi maklumat di mana pakar Pengurusan Maklumat Kesihatan (HIM) sering berkhidmat dalam jambatan peranan, menghubungkan fungsi klinikal, operasi, dan pentadbiran.

Pada akhir program 3 tahun, pelajar dapat menunjukkan pengetahuan dan kefahaman dalam penubuhan Sistem Pengurusan Maklumat Kesihatan / Perubatan dan perkhidmatannya. Mereka akan dapat mengkaji secara cekap kandungan rekod kesihatan dan perubatan dan menggunakan pendekatan sistematik dalam menguruskan sistem maklumat kesihatan dan perubatan.

Di KPJUC, program ini juga direka untuk memastikan pelajar mendapat kerja berpasukan dan kemahiran interpersonal dalam penyediaan perkhidmatan yang sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan.